Poliitikateemaline põnevusmälumäng “JOKK” koosneb 101 käiguväljaga „mängumaast“, millel tuleb tippu pürgimiseks läbida kolm astet:
1. kohaliku tähtsusega ring (1–40)
2. riiklik tasand (41-82)
3. ladvik (82-100)

Mängija, kes läbib kõige kiiremini eelnimetatud astmed ja jõuab (veeretades sinna püsimajäämiseks täpselt õige arvu silmasid) numbriga 101 tähistatud alale JOKK, ongi mängu võitja - absoluutne tipp, maailmavalitseja, universumi kuningas ja poliitiliste luukerede president.

Mängida võib 2-6 mängijat. Esmalt valitakse mängijate hulgast kõige usaldusväärsem POLIITILISE KAPITALI hoidjaks ning antakse kapitalikaardid tema kätte. Küsimusekaardid pannakse teemade kaupa lauale, luukered asetatakse mänguväljal oma kohtadele ja kapitali hoidja annab igaühele kätte valimiskünnise jagu POLIITILIST KAPITALI – viis ühikut.

Mängu alustamiseks tuleb veeretada täringul summa 1 või 6. Ühe veeretamisel saab mängulaua esimesele ruudule ja veeretamiskord läheb edasi järgmisele mängijale. Kuue veeretamisel saab mängulaua esimesele ruudule ja võib kohe veel korra veeretada ja käia edasi vastavalt täringu silmade arvule. Ka mängu käigus kuue veeretamine annab õiguse uuesti veeretada. Saadud täringusilmad liidetakse ja liigutakse edasi korraga lõppsumma võrra.

punane
VARIA
sinine
KOHALIK
roheline
RIIKLIK
lilla
RAHVUS-VAHELINE
pruun
RIIGIPEA

Nummerdatud mänguruutude, -ringide ja tähtede erinevat värvi raamid tähistavad küsimustiku erinevaid teemavaldkondi:

Sattudes teemavaldkonna värviga raamistatud numbrile, peab mängija vastama antud valdkonna küsimusele. Kaardipaki ülemisel kaardil oleva küsimuse loeb ette tagantkäe mängija. Vastaja peab enne küsimuse kuulmist ütlema, kas tahab vastusevariante või mitte. Pärast küsimuse kuulmist enam ümber mõtelda ei tohi.

Vastusevariantide abiga vastates saab õige vastuse puhul ühe ühiku POLIITILIST KAPITALI, variantideta vastates kolm ühikut. Vale vastuse puhul peab ühe ühiku POLIITILIST KAPITALI hoidjale tagastama. Kasutatud küsimusekaart pannakse oma teemapaki põhja.

MEEDIA tähistusega numbrile sattudes peab mängija uuesti veeretama. Kui silmade arv on paaritu, peab vastama ruudu värvi küsimusele, vastusevariantide kasutamine on keelatud. Kui silmade arv on paaris, võib mängija ise valida küsimuse teema ja vastata vastusevariantidega. Mõlemal juhul tähendab vale vastus liikumist viis sammu tagasi, sest MEEDIA on poliitiku mainet määrinud; ja õige vastus liikumist kümme sammu edasi, sest MEEDIA on aidanud poliitikul tema tahtmist saada. Kui mängija on meedia tõttu edasi või tagasi liikunud, ei ole tal vaja peatumajäämise välja küsimusele vastata. Kui meedia on oma sõna öelnud, pole teistel enam midagi õiendada!

JOKK ruudule sattuja jääb kaks vooru vahele ning “suurde mängu“ ei sekku. Samas on tal õigus ajal, kui peaks olema “tema kord”, üritada veeretada. Kui tal veeratamine õnnestub ja tagantkäe mängija on alustanud küsimuse ettelugemist ilma, et keegi sekkuks, on olukord JOKK ja mängijal õigus küsimusele vastata ning edasi mängida, nagu midagi poleks juhtunud. Poliitikas tuleb alati silmad lahti hoida!

LUUKERESID saab kogutud POLIITILISE KAPITALI eest soetada esimesel ringil, neid kasutada aga kogu mängu jooksul ükskõik missuguse teise mängja vastu. LUUKERE hankimiseks tuleb sellele mänguruudule sattudes tagastada seitse ühikut POLIITILIST KAPITALI ja võtta luukere sümbol. Luukere on sellepärast nii kallis, et poliitikas tuleb olla teatud tasemel, et sulle üldse hakataks midagi põnevat rääkima! Järgmisena sellele ruudule sattujal enam luukere soetamise võimalust ei ole.

LUUKERE kasutamiseks tuleb oma mängukorra ajal enne veeretamist öelda, millise mängija vastu seda kasutada soovitakse ja sellisel juhul selle mänguvooru ajal veeretada ei või. LUUKERE kasutaja ütleb, millise teema küsimusele peab vastaspoliitik ilma vastusevariante kasutamata vastama.

Valesti vastates peab vastaspoliitik minema tagasi parajasti käsil oleva taseme algusesse. Kui mängija vastab õigesti, on ta LUUKERE käest pääsenud ja selle kasutuselevõtnu peab minema tagasi selle tasandi algusesse, kus ta parasjagu on. Poliitikas tuleb alati arvestada, et vabaks päästetud LUUKERE võib oma isandale vastu hakata!

Teine pääsemise võimalus on neutraliseerida vastase LUUKERE oma LUUKEREGA, kui see on õnnestunud soetada. Kasutatud LUUKERE asetatakse tagasi oma kohale ja seda võib uuesti kasutada. Hea kompra ei kulu ega vanane!

Järgmisele tasemele (algus sõõril 41 või viisnurgal 83) pääsemiseks tuleb loovutada viis ühikut POLIITILIST KAPITALI. Kui mängijal seda ei ole, pole ta järelikult veel kasvanud uue tasandi vääriliseks ja peab läbima veel ühe ringi samal tasemel.

Kui mängija vastab valesti, aga tal ei ole enam ühtegi ühikut POLIITILIST KAPITALI, peab ta minema tagasi oma käesoleva tasandi algusesse ja üritama ennast usinuse ja õigete vastustega uuesti üles töötada.

PUNASED TÄHED numbritega 98, 99 ja 100 on märklauaks olemise väljad. Kui keegi sinna jõuab, peab talle kõige lähemal olev luukeret omav mängija selle tema vastu kasutusele võtma. Tipp on kitsas ja sinna niisama ei lasta!